Термокамера – откриване на скрити проблеми без къртене

80 лв. на посещение – гарантиран точен резултат

С термокамера откриваме скрити течове и проблеми в инсталациите и изолациите.

Ние сме сплотен екип от високо квалифицирани специалисти, занимаващи се от 10 години с Термография и нейното приложение в откриването на индустриални и домашни проблеми, възникнали от ВиК мрежата, електрическата инсталация, парната инсталация, пропуски в изолацията и замазката. Откриваме проблема с точност до микрон и подсигуряваме неговото незабавно отстраняване.

Използваме термокамерата на Bosch GTC 400 C Professional, която ни предоставя множество предимства.

Превръща проблемите в задачи.

Термокамерата Bosch GTC 400 C Professional е идеалният уред за подробни измервания, за точни анализи на изображенията на съществуващите условия и разпределение на топлината – така че да си направим правилните изводи за нашата работа.

Разглеждане. Разбиране. Избягване на грешки.

Термичното изобразяване е надежден начин да получим добра картина на действителните условия, което ни позволява да вършим работата си ефективно и да избягваме грешки.

Ново измерение на ефективността.

Термичното изобразяване с термокамерата ни дава надеждни отговори на много от въпросите, които възникват в ежедневната ни работа на строителната площадка.

Откриване на слабата точка с един поглед.

Термокамерата е чудесен уред за нас, с който откриваме проблемите точно и бързо предприемаме съответните правилни мерки.

С помощта на термокамерата Bosch GTC 400 C Professional лесно правим нужните измервания, за да установим първо най-важните неща: Има ли претоварен проводник? Къде се намира трансформаторът или разпределителната кутия в стената? Има ли пропускащи фитинги или тръби? Къде минават тръбите за отопление в стената или в пода? Обезвъздушени ли са радиаторите? Каква е причината за обезпокоителното течение в офис помещението? Какво е действителното състояние на изолацията?

Термокамера Bosch GTC 400 C Professional

Термокамерата Bosch GTC 400 C Professional е създадена за използване в отоплителна, вентилационна и климатична техника, електро и ВиК инсталации, изолация на прозорци, мазилки или „сухо строителство‟.

Термокамерата Bosch за ВиК:

 • Установяване местоположението на тръбите в пода или стените
 • Откриване на течове
 • Откриване причината за възникналите течове
 • Проверка на подовото отопление
 • Проверка дали са обезвъздушени радиаторите

Бързото измерване и термичното изобразяване ни помагат да избегнем грешки и да открием по-бързо потенциалните източници на проблеми.

Термокамерата Bosch за Електро:

 • Проверка на предпазителите и контакторите
 • Проверка на разпределителните табла за разхлабени връзки
 • Проверка дали кабелите са пречупени или претоварени
 • Проверка на електрическите компоненти
 • Откриване на неизправности в електрическите инсталации

Бързото измерване и термичното изобразяване ни помагат да избегнем грешки и да открием по-бързо потенциалните източници на проблеми.

Термокамерата Bosch за изолации:

 • Оценка на действителното състояние на изолациите
 • Откриване влажни места или зони
 • Проверка изолацията на прозорци и врати
 • Точно да определяне на пропускащи изолации
 • Откриване източниците на течение

Бързото измерване и термичното изобразяване ни помагат да избегнем грешки и да открием по-бързо потенциалните източници на проблеми.

Термокамера Bosch GTC 400 C Professional


Call Now Button