5/5 - (1 vote)

Електро услуги цени

електро услуги

Монтаж (смяна) на електрическо табло в апартамент или къща цена между 150лв и 400лв

Подмяна на електрическо табло от инж. Ангелов. Оригинално австрийско пройзводство материали на Schrack. Използваме табла, който да пасват върху отворите на старите перфектно за да не остава нищо за запълване и замазване. Изработваме нулевите проводници на твърда връзка, спойка. По този начин премахваме клемореда от комплекта на самото табло, защото от там идват проблемите в новоизградените табла. Доверете се на опита!

електро услуги

Монтаж на готварска печка или котлони

Монтаж на фурна с твърда връзка или щепсел с включен кабел цена 70лв

Монтаж на котлони(плот) за вграждане с включен кабел цена 60лв

Комплексна цена за двата електроуреда цена 100лв

електротехник софия

Ремонт на ключ за бойлер (табло) с включена резервна част цена 80лв

Ние предлагаме, когато бойлера ви се намира на удобно място и имате достъп до него, да изолираме ключа за бойлера като остане визуално по същия начин. Връзката ще направим директна. Проблемът идва от големия пусков ток на бойлера, а бройлерните табла не могат да издържат на пика, поради железния винт, чрез който се свързва ключът. Той не е електропровидим, грее и прекъсва веригата. Този начин е по-добър, защото бойлерът ви работи на пълна мощност без падове, както и е в пъти по-безопасно. Доверете се на опита!

225510

Цени за монтаж на ключове, контакти и осветителни тела Ценa лв. Мярка
Монтаж на ключове за скрита електроинсталация 10 брой
Монтаж на контакти за скрита електроинсталация 10 брой
Монтаж на ключове за открита електроинсталация 10 брой
Монтаж на контакти за открита електроинсталация 20 брой
Монтаж на трифазен ел. контакт 30 брой
Монтаж на електрическо бойлерно табло 80 брой
Монтаж на фасунга висяща 15 брой
Монтаж на фасунга на стена 15 брой
Монтаж на аплик, плафониера 40 брой
Монтаж на осветително тяло луна 15 брой
Монтаж на понижаващ трансформатор за осветително тяло луна 40 брой
Монтаж на евакуационно осветление “EXIT” 20 брой
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на растерен таван 80 брой
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена или таван 60 брой
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на обтяжки 60 брой
Монтаж на прожектор до 500W 60 брой
Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 1.5м 60 брой
Монтаж на паркови осветителни тела с височина до 2.5 70 брой
Монтаж на фотоклетка 50 брой
Цени за монтаж на разклонителни и конзолни кутии и свързване Ценa лв. Мярка
Монтаж на електрическа кутия конзолна 25 брой
Монтаж на ел. кутия разклонителна за скрита електро инсталация 25 брой
Монтаж на ел. кутия разклонителна квадратна за скрита електро инсталация 25 брой
Монтаж на ел. кутия разклонителна за открита ел. инсталация с дюбели на стена 25 брой
Свързване на елeктрическа разклонителна кутия 25 брой
Цени за изграждане и монтаж на табла Ценa лв. Мярка
Монтаж на предпазители в табло 30 брой
Монтаж на дефектнотокова защита в табло 80 брой
Монтаж на електромер трифазен 100 брой
Монтаж на електромер еднофазен 70 брой
Монтаж на тарифен часовник 70 брой
Монтаж на стълбищен автомат 80 брой
Монтаж на апартаментно табло 100 брой
Суха разделка на кабел до 4мм2 1 ед.жило
Суха разделка на кабел до 10мм2 2 ед.жило
Суха разделка на кабел до 25мм2 3 ед.жило
Суха разделка на кабел до 75мм2 5 ед.жило
Присъединяване на проводник към съоръжение до 4мм2 1 ед.жило
Присъединяване на проводник към съоръжение до 10мм2 2 ед.жило
Присъединяване на проводник към съоръжение до 25мм2 5 ед.жило
Присъединяване на проводник към съоръжение до 75мм2 4 ед.жило
Цени за полагане и изтегляне на проводници Ценa лв. Мярка
Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по тухлена (бетонена) стена 1 метър
Полагане на проводник ПВВМ под мазилка по таван 1 метър
Полагане на СВТ проводник до 3х4 по стена или таван 1 метър
Полагане на СВТ проводник до 3х10 по стена или таван 2 метър
Полагане на СВТ проводник до 3х4 със скоби по стена или таван 8 метър
Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби 1 метър
Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби 1 метър
Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби 1 метър
Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 0,5мм2 до 2,5мм2) в монтирани гофрирани тръби 2 метър
Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби 1 метър
Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби 2 метър
Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби 2 метър
Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 4мм2 до 6мм2) в монтирани гофрирани тръби 3 метър
Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби 1 метър
Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби 2 метър
Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби 3 метър
Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 10мм2 до 16мм2) в монтирани гофрирани тръби 5 метър
Изтегляне на проводник ПВ 1х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби 2 метър
Изтегляне на проводник ПВ 2х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби 3 метър
Изтегляне на проводник ПВ 3х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби 4 метър
Изтегляне на проводник ПВ 4х(от 25мм2 до 35мм2) в монтирани гофрирани тръби 5 метър
Цени на лампении и контактни излази Ценa лв. Мярка
Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник 21 брой
Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 7м ПВВМБ (мостов) проводник 25 брой
Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 8м ПВВМБ (мостов) проводник 30 брой
Лампен ( контактен ) излаз под мазилка до 10м ПВВМБ (мостов) проводник 39 брой
Лампен (контактен) излаз скрит до 6м СВТ проводник зад гипсокартон 21 брой
Лампен (контактен) излаз скрит до 7м СВТ проводник зад гипсокартон 25 брой
Лампен (контактен) излаз скрит до 8м СВТ проводник зад гипсокартон 30 брой
Лампен (контактен) излаз скрит до 10м СВТ проводник зад гипсокартон 39 брой
Лампен ( контактен ) излаз открит до 6м СВТ проводник със антигронови скоби 34 брой
Лампен ( контактен ) излаз открит до 7м СВТ проводник със антигронови скоби 43 брой
Лампен ( контактен ) излаз открит до 8м СВТ проводник със антигронови скоби 52 брой
Лампен ( контактен ) излаз открит до 10м СВТ проводник със антигронови скоби 70 брой
Цени за монтаж на кабелни канали Ценa лв. Мярка
Монтаж на кабелни канали с ширина от 20мм до 60мм 4 метър
Монтаж на кабелни канали с ширина от 80мм до 120мм 5 метър
Монтаж на разклонители за кабелни канали до 60мм 2 брой
Монтаж на разклонители за кабелни канали до 120мм 2 брой
Монтаж на колена за кабелни канали до 60мм 2 брой
Монтаж на колена за кабелни канали до 120мм 2 брой
Монтаж на ключове, контакти в кабелни канали 4 брой
Цени за изкопни дейности Ценa лв. Мярка
Изкопаване на канал за СВТ и ПВВМ до 3х6 в тухла 2 метър
Изкопаване на канал за СВТ и ПВВМ до 3х6 в бетон 5 метър
Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф23 в тухла 4 метър
Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф29 в бетон 6 метър
Изкопаване на конзолна кутия в тухлена стена 2 брой
Изкопаване на конзолна кутия в бетонна стена 5 брой
Изкопаване на разклонителна кутия в тухлена стена 3 брой
Изкопаване на разклонителна кутия в бетонна стена 5 брой
Цени за полагане на кутии, тръби, гофрирана тръба по арматурна Ценa лв. Мярка
Полагане на конзолни (разклонителни кутии) по арматурна заготовка 1 брой
Полагане на гофрирани тръби до ф23 по арматурна заготовка 1 метър
Полагане на гофрирани тръби до ф32 по армаурна заготовка 2 метър
Полагане на ПВЦ тръби до ф32 по армаурна заготовка 5 метър
Полагане на ПВЦ тръби до ф75 по армаурна заготовка 6 метър
Полагане на ПВЦ тръби до ф110 по армаурна заготовка 10 метър
Цени за монтаж на гръмотводна и заземителна инсталация Ценa лв. Мярка
Заземителна инсталация набиване на поцинкован заземителен кол 34 брой
Заземителна инсталация полагане на поцинкована шина 40/4 мм 5 метър
Заземителна инсталация монтаж на поцинкована шина 40/4 мм по стена 10 метър
Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на гръмоотводни прътове до 4м 75 брой
Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на гръмоотводни прътове до 6м 84 брой
Монтаж на гръмоотводна мрежа от бетонна стомана ф8мм2 2 метър
Монтаж на гръмоотводна мрежа от бетонна стомана ф10мм2 3 метър
Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на измерителен съединител 10 брой
Цени за монтаж аудио видеодомофони Ценa лв. Мярка
Монтаж на домофонна централа 50 брой
Монтаж на видеодомофонна централа 59 брой
Монтаж на домофонно звънчево табло 6 бр/бут
Монтаж на домофонен апарат 13 брой
Монтаж на видеодомофонен апарат 30 брой
Монтаж на електрическа брава (насрещник) 0 брой
Монтаж на видео-дистрибутор (усилвател) 33 брой
Монтаж на видеокамера 50 брой
Цени за изграждане на слаботокови ел. исталации Ценa лв. Мярка
Полагане на гофрирана тръба до ф23 2 метър
Изтегляне на телевизионен излаз с коксиален проводник в монтирани тръби 1 метър
Изтегляне на телефонна линия с проводник ПВ 1чифт в монтирани тръби 1 метър
Монтаж на телевизионна розетка 3 брой
Монтаж на компютърна телефонна розетка, RJ 45, RJ 11 3 брой
Изтегляне на компютърен излаз с проводник FTP в монтирани тръби 1 метър
Цени за ремонти дейности при повреди в електро инсталации Ценa лв. Мярка
Авариен електро ремонт 52
Стълбищно осветление – смяна на стълбищен автомат 55 брой
Стълбищно осветление откриване заседнал бутон 5 ап.
Стълбищно осветление – подмяна на проводници догов.
Проверка на домофонна исталация до апартамент 13 ап.
Ремонт на аудио домофонна уредба догов.
Ремонт на видео домофонна уредба догов.

ОГЛЕДА ОТ СПЕЦИАЛИСТ Е БЕЗПЛАТЕН В УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ!

Свържете се с нас

София, България, жк. Младост 2

vashiaremont@gmail.com

087 860 6720

00:00 - 24:00

Call Now Button