5/5 - (255 votes)

ел табло

Смяна на ел табло цена от 120 лв до 300 лв. Здравейте, ние сме vashiaremont.com и се занимаваме с електро услуги за територията на София. Ние сме сплотен колектив, ръководен от инженер Ангелов с 40 години трудов стаж. Една от най-често срещаните електрически услуги е подмяната на старо електрическо табло с ново. Поради възрастта на връзките в старите ел табла се получва опасност от пожар или спиране на захранването. Ясен индикатор за проблем в таблото е ако чувате шум и усещате миризма от него. Също така, ако установявате примигване на крушките за осветление, но и не само. Ако напрежението спира и се включва от само себе си, това също е индикация за проблем в електрическото табло. 

Смяна на ел табло в апартамент или къща ( денонощно)

Какво да направим при проблем с ел табло?

  1. Ако ел таблото е с винтови предпазители, отвийте всички, за да може да спрете цялото напрежение в жилището или офиса.
  2. Ако ел таблото е с автоматични предпазители ( под формата на палчета), изключете всички в позиция надолу.
  3. Ако усетите отново миризма или шум след като сте спрели или отвъртяли предпазителите, незабавно отидете до главното, общо електрическо табло. Осигурете си достъп от домоуправителя.
  4. Потърсете лицензиран електротехник. Ако не познавате такъв, потърсете информация в интернет за него и се обадете. Екипът от електротехници на vashiaremont.com ще реагира за по- малко от 40 минути, денонощно за София.

Незабавна подмяна на електро табло. Кога е крайно необходимо? Колко ще струва?

1. След като наш екип Ви посети и прегледа обстойно Вашето ел табло, ние ще вземем решение мигновено. Ако Вашето табло е с винтови предпазители от най- стар тип, то не подлежи на ремонт. Ще се наложи подмяна спрямо симптомите и проведеното следствие, ако измервателните уреди покажат, че е необходимо. Поради старостта на винтовете в тези табла, при евентуално развиване, за да се подмени гнездо на винтов предпазител или да се смени позиция на прегорял нулев проводник, в повечето случай не може да се стегне винта отново здраво. Това е така, защото винвотовете са железни. Те нямат необходимата електро проводимост, както месинговите и с времето греят вследствие, на което резбите им се разширяват и ремонтът става невъзможен. 

2. Ако Вашите предпазители са автоматични ( под формата на палчета) и усещате миризма на изгоряло или жужене от ел. таблото, тогава в повечето случаи не е необходима подмяна на предпазителите, или поне не на всички. В голяма част от случайте проблемите в новите табла идват от нулевия клеморед. Той не е месингов, а имитация на месинг с ниско сечение винт 4,5 мм. Той грее поради ниска проводимост и слаб винт, и започва да прегаря. В такава ситуация е необходимо моментално спиране на всички предпазители и свързване с vashiaremont.com. Ние ще направим всички нулеви проводници на твърда връзка, няма да минават повече през винт. Ще ги изолираме и след което ще възстановим Вашето захранване. Това ще Ви гарантира сигурност и гаранция за качство.

Начин на изработка на ел табла от нас, спрямо вида жилище ( панелно, епк или тухлено), ел табло цена:

  1. Ние ще направим безплатен оглед ( консултация), при който ще изберем най-подходящото табло спрямо Вашето жилище. Ние избираме кутия, която да пасва идеално върху старото и да избегнем оптимално каквито и да е било последващи ремонти свързани със замазване или шпакловане около таблото. Повечето колеги монтират каквото имат и обикновено хората се налага да дозамазват и шпакловат. Това обаче е много пагобно за проводниците вътре в него, защото повечето шпакловки и гипс са на водна основа, получава се влага и патина по медните или месингови части на проводниците. Вследствие на което ще имат спад на напрежение поради по-ника проводимост. Поради тази причина ние работим по този начин. Избираме кутия спрямо старото ел табло.
  2. Използваме само и единствено предпазители на австрийската фирма “SHRAK”. За нас тя е най-добрата към момента на пазара за електро материали изобщо. Не ни плащат, за да я рекламираме. Единствено от практиката сме видяли, че изработените от тази фирма части са безупречни. Всеки предпазител разполага с две гнезда. Едното е за проводника, другото отделно ецза гребена, който е с формата на вилица. Той е месингов и има перфектна проводимост, за да осъщести паралелната връзка от предпазител в предпазител.
  3. Ние изхвърляме от комплектите на ел. таблото нулевите клемореди, защото сме установили от практиката, че не са качествени. Така сме сигурни, че няма да направят проблем в бъдеще. Поради това сме избрали по- трудоемкия, но сигурен начин за изработката на нулевите проводници. Правим 6,8 см разделка на всеки един проводник, след което ги усукваме ( спайка) всички заедно. По този начин връзката е сигурна, не минава през винт, който неминуемо ще грее и Ви осигуряваме сигурност за Вас и Вашите електро уреди. 
  4. Цената за смяна на електрическо табло с до 6 предпазителя с наши материали и труд е 300 лв.
  5. Цената за ремонт на табло от нов тип е до 140 лв.
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ИНЖЕНЕР ПЕТА ГРУПА АНГЕЛОВ ЗА ПОДМЯНАТА НА ВАШЕТО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО ( ДЕНОНОЩНО) ЗА СОФИЯ. 0878606720

https://www.bg-mamma.com/?topic=935394

https://elektrouslugisofia.com/2023/05/26/електротехник-софия-0877161112-24-7/

https://elektrouslugisofia.com/2023/05/26/електротехник-софия-0877161112-24-7/

https://www.alo.bg/5548649

https://www.facebook.com/v3.2/dialog/feed?app_id=1954489984641261&channel_url=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df158df3a1d36b3%26domain%3Dwww.alo.bg%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alo.bg%252Ff70aaed70a5336%26relation%3Dopener&display=popup&e2e=%7B%7D&fallback_redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.alo.bg%2F5548649&link=https%3A%2F%2Fwww.alo.bg%2F5548649%3Futm_source%3Dfb_share%26utm_medium%3Dweb%26utm_campaign%3Dfree_vip&locale=en_US&next=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2ce8f9f0bd2ce%26domain%3Dwww.alo.bg%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alo.bg%252Ff70aaed70a5336%26relation%3Dopener%26frame%3Df3b58b483b9199e%26result%3D%2522xxRESULTTOKENxx%2522&sdk=joey&version=v3.2

Call Now Button